http://alobacsi.vn

Quan hệ vào buổi sáng sớm hay chiều muộn thì tinh trùng khỏe nhất vậy BS?

Continue reading

Advertisements

Triển lãm quốc phòng BRIDEX 2011 ở Brunei

 

VNTime

 

Thứ Ba Ngày 12 Tháng 7 Năm 2011

Triển lãm quốc phòng BRIDEX 2011 ở Brunei

(11/07/2011 18:34:36) – Triển lãm quốc phòng quốc tế Brunei Darussalam 2011 (BRIDEX 2011) thu hút 250 công ty nước ngoài tới tham dự cùng nhiều trang bị khí tài hiện đại.

BRIDEX 2011 tổ chức từ ngày 6-9/7 tại trung tâm hội nghị quốc tế BRIDEX tại Jerudong.

Trong khuôn khổ của BRIDEX 2011 thì khách tham quan cơ hội xem xe thiết giáp, màn trình diễn của phi đội chiến đấu cơ, các chiến hạm neo đậu ở cảng Muara phục vụ cho kỷ niệm thành lập Hải quân Brunei.

BRIDEX 2011 sẽ là cơ hội cho các công ty quốc phòng thế giới chào bán tới khách hàng Đông Nam Á những sản phẩm mới nhất của mình. Đồng thời cũng giúp đại biểu đoàn khách quân đội các nước tới tham dự có đánh giá thực tế hơn về các phương tiện chiến đấu.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.